Tag Archives: bryllup

Alt er lov - fremside

I dag vi jeg dele en selskapslek med dere, en lek som passer like godt i barneselskap som for voksne. I et lite rom, som f.eks en privat stue, går det fint å bare bruke skjermen på datamaskinen. I et forsamlingsrom blir det best om en bruker storskjerm.

Fremgangsmåte:

Det velges ut to lag, med tre deltakere på hvert lag.  De skal - på tid - mime for hverandre bildene som kommer frem på dataen/storskjermen. Det laget vinner som klarer å mime flest bilder i løpet av den angitte tiden. En kan ha enten èn rude på inntil 6 min. på hvert lag, eller to runder på 2.30 - 3.00 min på hvert lag +  en runde med miming av lyd på 3 min pr lag.

Mimeleken

Lagene er fremme etter tur. Data/storskjerm plasseres fremst i rommet. To deltakere sitter slik at de IKKE kan se skjermen. Den tredje står fremme, med blikket mot skjermen. De andre gjestene sitter slik at de kan se bildene som kommer frem. Tiden settes i gang, og første bilde kommer opp. Den som ser skjermen skal mime handlingen - uten å bruke noen former for lyd. De to andre på laget skal gjette hva som skjer.

Når de har gjettet rett, går nr 1 og setter seg på nr 2 sin plass, nr 2 setter seg på nr 3 sin plass, og nr 3 går frem for å mime neste bilde. Lederen må passe på å ikke finne frem neste bilde før den som stod har satt seg - slik at denne ikke ser det nye bilde. Slik rulerer en hele tiden. Med en gang et bilde er gjettet riktig, skal det byttes plass.

Laget får to poeng for hvert bilde som blir gjettet rett. Dersom det stopper helt opp, har de lov til å si pass, men får da ett minuspoeng. Lederen kan gjerne velge ut noen "dommere" blant gjestene som er med på å telle poeng.

Dette er en lek som skaper mye latter og glede, og som ikke er vanskeligere enn at alle kan delta.

----

En kan velge om en også vil ha med den siste biten der en skal lage lyd. Det er da KUN lov å lage lyden, og IKKE mime noe som helst! Ellers samme fremgangsmåte.

Nedenfor kan du laste ned leken som PowerPoint dokument og lagre den på din egen maskin:

Alt er lov 1

Her finner du de andre skoletipsene mine 🙂

Se hva annet Bondekonen holder på med på facebook her 🙂

Jeg ledet sommerfesten på bedehuset i år. Da laget jeg til en lek som var kjekk for alle å være med på, både unge, voksne og eldre. Denne leken passer også godt å gjøre med elever, i barneselskap, bryllup - og ellers der hvor en samles og vil gjøre noe gøy sammen.

50-leken

Min versjon av 50 leken er som følger:

I stede for å bruke masse tid på å lage alle 50 spørsmålene på forhånd, lot jeg gjestene lage sine egne spørsmål. Jeg skrev ut 50 nummererte ark. (Se vedlegget) Gjestene fikk beskjed om skrive navnet sitt på arket, og lage et spørsmål om seg selv - med tre ulike svaralternativ. Jeg måtte få vite hvilket alternativ som var det rett. Dette krysset jeg av i fasiten.

Arkene ble etterpå samlet inn, og så fikk jeg hjelp av noen ungdommer til å henge dem opp både ute og inne. Dersom en vil gjøre leken ekstra vanskelig, kan lappene henges/legges slik at de må snus for at en skal kunne se nummeret.

Hele forsamlingen ble delt inn i aldersblandet grupper med ca 5 på hvert lag. Leken kan gjennomføres på tre måter:

1. Den som tar kortest tid:

En bruker da to terninger. Èn fra hvert lag får komme frem og kaste terningene. Ingen får starte før alle har gjort dette. Terningene summeres, og så skal gruppene finne posten med det nummeret på. Eks: Terningene viser 2 og 4. Det blir 6 til sammen. Gruppen skal da finne post nummer 6.

Når gruppen skal svare på en post, må de komme samlet tilbake til lederen. (Dersom det er veldig mange grupper kan det være lurt å ha to eller tre som står på ulike plasser for å ta imot dem. Alle lederne må ha en fasit.)

Dersom gruppen svarer rett, får de kaste begge terningene på ny, og legger så dette tallet til det de hadde fra før. Eks: Terningene viser 1 og 3. Summen blir 4. De var på post 6. 6 + 4 = 10. Gruppen skal nå finne post nr. 10

Dersom de svarer feil, får de bare kaste en terning, og legger dette tallet til det de hadde fra før.

Gruppen som først kommer til post nr. 50 har vunnet. En kan da velge om en vil avslutte, eller om en vil holde på til 2. og 3.plass er kåret...

2. Den som tar litt lengre tid:

En bruker da bare èn terning. Samme fremgangsmåte som over, men dersom en svarer feil må en trille til en får 1, 2 eller 3. Dersom en svarer rett får en bare trille en gang, eller en kan trille til en får 4, 5 eller 6.

3. Den som tar lengst tid:

En bruker også her bare èn terning, men når en svarer feil må en gå tilbake så mange poster som terningen viser. Eks: Dersom gruppen har svart feil på post 12 og triller en firer, må de svare på på post 8 neste gang.

50-leken fasi
Lederen krysser av for rett svar etter hvert som han får inn spørsmållappene.

En annen variant er at en gjennomfører leken med elever etter å ha arbeidet med et emner, og lar elevene lage spørsmål til dette.

Del gjerne dette innlegget dersom du tror noen kan ha glede av leken.

Her finner du de 50 spørsmålsarkene: 50 leken - til utfylling

Her er fasiten som må fylles ut: 50 leiken fasit - til utfylling

Følg Bondekonen på facebook her, og få mange flere undervisningstips 🙂