Moteriktige lekser – 1. evaluering

Da var 1.uken med individuelle lekser over, og vi har hatt en felles evaluering. Elevene fikk tre spørsmål:

  1. Synes du det var KJEKT å gjøre lekser?
  2. Er du på veg til å nå MÅLET?
  3. Brukte du så lang tid som du skulle, og syntes du tiden var passelig?
  • ALLE elevene svarte at de syntes det var kjekt å gjøre lekser.
  • ALLE mente de var på god veg til å nå målet, - noen mer enn andre.
  • ALLE mente tiden (30-40 minutt) var passelig. De uttrykte også at de var fornøyd med at de kunne tilpasse dette med tiden litt selv, med å gjøre mindre en dag og mer en annen dag.

 

Lekseplanen elevene har fått vil kunne gjelde i ca 4 uker. Det betyr at jeg ikke trenger å lage nye planer for hver uke, og jeg bruker heller ikke tid på gjennomgang og høring i lekser daglig. Denne tiden får vi brukt til mer effektivt arbeid med fagstoff på skolen.

Oppsummert:

  • Elevene er godt fornøyde!
  • Foreldrene er fornøyde!
  • Jeg er fornøyd!

20151015_220253

Her kan du lese det 1. innlegget 1. Moteriktige lekser

Her kan du se hvordan jeg laget til de individuelle planene: 2. Hvordan gjennomføre individuelle lekser

Kikk på Bondekonens facebookgruppe her, og bli gjerne medlem du også 🙂