Moteriktige lekser

Nå har jeg gjort noe HELT NYTT med lekser!! Nytt OG spennende - tror og håper jeg!! Jeg har nemlig hatt utviklingssamtaler med alle elevene sammen med foreldrene, og avtalt INDIVIDUELLE lekser. Alle skal nå jobbe ekstra hjemme med det de trenger å øve mest på.

Noen trenger å øve mest på lesing, andre på matte. Noen har en håndskrift som nesten ikke er leselig. De må arbeide med finskriftoppgaver. Tospråklige elever trenger å utvide det norske ordforrådet sitt, og da er det slike oppgaver de vil få. Å øve hjemme på engelske gloser blir den eneste fellesoppgaven for alle. Forventet arbeidstid hjemme er satt til 30-40 minutt pr. dag.

Både elever og foreldre ble veldig begeistret for dette, og jeg både håper og tror at dette kan være en god måte å gjøre leksearbeidet på. 20151015_220253

Fordeler:

  • Jeg slipper å måtte bruke masse tid på skolen både til gjennomgang av ny lekse, samt høring og kontroll av at leksene er gjort, - dyrebar tid som jeg nå kan bruke på oppgaver som vi skal arbeide med på skolen isteden.
  • Alle får oppdrag som innebærer at de skal levere noe til meg på fredag, - noe som også skal inneholde en kommentar, både fra dem selv og fra foreldrene, på hvordan det har gått.
  • Ukentlige mål i alle fag, som også blir sendt hjem, gir foreldrene mulighet til å følge med på hva vi arbeider med på skolen, og til å samtale med barnet hjemme om.
  • Det blir mindre arbeid å lage til lekser for meg som lærer. Jeg har f.eks. avtale med noen elever om at de skal lese mer engelsk, samt arbeide med finskrift. Dette er elever som også selv ØNSKER å lese mer engelsk. Elev og foreldre vil selv finne bok (eks. Harry Potter). (Jeg tilbyr meg selvsagt å hjelpe til med slike ting....) Finskriftleksen blir å skrive av et lite avsnitt fra denne boken hver dag. Dette gir også elevene god trening i å skrive engelske ord med på kjøpet. Jeg får inn finskriftboken på fredag, og får sett over at arbeidet er gjort, og får samtidig en liten tilbakemelding fra eleven og foreldrene på hvordan uken har vært.

Ulemper:

  • Kan foreløpig ikke se noen....

Dette skal bli spennende....

På Bondekonens facebookgruppe blir alle innleggene publisert. Ta en titt på den HER, og bli gjerne medlem du også 🙂