Skjema til utviklingssamtaler

Det er noen år siden jeg laget til dette skjemaet, og det har gjennomgått noen revideringer undervegs. Dette er et godt hjelpemiddel når du skal ha utviklingssamtaler. Elevene får med seg dette hjem i god tid før oppsatt samtaletid, og så krysser de av hjemme først. Skjemaet dekker alle emner som det er viktig at vi tar opp med hjemmet.

I løpet av samtalen rekker en selvsagt ikke å gå grundig gjennom alt. En stanser ved de tingene som det er viktig at en må si noe om til den enkelte eleven. Jeg legger også ved et eget ark med plass til mer utfyllende kommentarer. Dette  bruker vi bare om det er behov for det. Utvi.Jeg pleier også å legge ved en klasseliste som viser en oversikt over alle samtaletimene. Foresatte forsøker å bytte innbyrdes først dersom oppsett time ikke passer. Denne oversiktslisten følger med.

Jeg tar vare på skjemaet. Ved neste samtale fyller jeg ut hvilke avtaler vi gjorde ved forrige møte. Disse avtalene ser jeg på innimellom også, for å minne meg selv om hva JEG må huske på.

Jeg har ikke tatt betalt for det jeg har publisert tidligere, og har tenkt å fortsette med det, men akkurat denne har jeg hatt så mye arbeid med at jeg tenkte å ta noen kroner for den. For 100kr sender jeg deg alle dokumentene på e-post, og du står fritt til å bruke dem så mye du ønsker til eget bruk.

Ta kontakt med meg på

myhr.sm@gmail.com

om du er interessert. Skjemaet får du på både nynorsk og bokmål, og en variant i farger og en i sort/hvitt. Klasseliste og utfyllende kommentarliste følger også med. Jeg sender dem som  Word dokument, slik at du gjøre egne endringer ved behov.

Følg Bondekonen på facebook her 🙂