Lag Kahoot – skritt for skritt

Jeg fikk flere meldinger med ulike spørsmål om Kahoot etter innlegget mitt i går. Lager derfor til denne siden hvor du kan se - skritt for skritt hva du skal gjøre for å lage din egen Kahoot. Vil bare presisere at dette IKKE er bare for lærere, men for alle som har lyst å lage en spørsmållek, - til selskap og fest. Klikk på linken under, så kommer du rett til der du skal starte.

k1Link til "Get my free account" finner du her

Når du kommer til denne siden, trykker du på det lilla feltet oppe til høyre. Da kommer du til en side hvor du velger hvilken rolle du har: lærer, student, sosialt..... Og når du da kommer videre fyller du ut denne siden her. k2

Når du er ferdig med dette klikker du på "Create account" og du vil komme til denne siden:

k4For å lage spørsmål, trykker du på ? ikonet som pilen peker på. Det første du må gjøre, er å lage en Overskrift/tittel til spørsmålene dine. Dersom det er noe du vil publisere offentlig er det viktig at tittelen fortelle så nøyaktig som mulig hva det handler om. Trykk deretter på "GO!"k5

Da er du kommet til plassen der du lager spørsmålene:k7

  1. Her formulerer du spørsmålet.
  2. Her kan du legge inn et bilde, enten fra en fil på egen maskin, eller "drag and drop." Dersom jeg skal hente bilder fra internett, må jeg ofte dra dem ut på skrivebordet først, og så dra dem med inn hit. Du MÅ ikke legge til bilde. Dersom du ikke gjør det, vil det komme opp et sort felt der det står Kahoot.
  3. Her skriver du inn ulike svaralternativ, og klikker under det svaret som er rett. Denne ruten blir da grønn. På den siste ruten ser du et - symbol til venstre for svarfeltet. Det betyr at du kan ta dette svaret bort og bare ha tre. Du kan ha min. 2 svar og max 4.
  4. Du velger hvor lang tid deltakerne skal ha på å kunne svare. Min. 5sek. og max. 120 sek. På en gangetest kan det være nok med 5sek.
  5. Helt til venstre på den nederste sorte linjen ser du hvor mange spørsmål du har laget. Her kan du også gå tilbake til spørsmål og gjøre endringer, men ikke før du har fullført det du holder på med. Det er også her du klikker på "+add question" for å lage nytt spørsmål, - og til slutt "save and continue."k8Når du har lagret vil du få en oversikt over hele quizen din. Her har jeg bare laget to spørsmål for å vise, men du kan ha så mange du vil. Gå videre igjen på "Save and continue," og du kommer hit. Gjør dine valg her, og så til siste "Save and...."k9Det siste du kan gjøre - om du vil - er å legge inn et framsidebilde til quizen din. Bruk samme teknikk som når du legger til blide i spørsmålene. Trykk deretter "Done."k11

Nå er Kahooten din ferdig, og klar til å spilles.k12Klikk på "Play now." Da kommer denne siden opp, og du kan gjøre dine valg. Jeg pleier som regel bare å gå videre med en gang på "Launch."

k13Alle deltagerne må ha sin egen pc eller mobil, og gå inn på Kahoot.it Du får opp dette bildet på din pc, som alle deltagerne må se - helst på storskjerm:k14Deltagerne skriver inn nummeret som kommer opp på sin PC/mobil, og gir seg selv et kallenavn. Disse navnene vil vises på skjermen, samt antall spillere. Når alle er med, trykker du på start. k16Først kommer KUN spørsmålet opp i noen sekunder, deretter kommer dette bildet. På deltakernes enheter vil ikke svaralternativene stå. De får bare opp de fargede rutene og symbolene inni. Her er det 15 sekund igjen til å svare på, og tallet til høyre viser hvor mange som har svart. k17Når tiden er ute, eller alle har svart, vil rett svar vises, og hvor mange som har svart på de ulike alternativene. k18De fem som ligger i tet vil vises på dette bildet, før neste spørsmål kommer. Alle deltagerne kan se på sin egen enhet hvilken plass de har. Denne rangeringen er mulig å velge bort før du starter spillet. Etter siste spørsmål vil navnet på vinneren vise.

Da tror jeg at jeg har fått med alt. Gå i gang, og lykke til 🙂

Følg Bonedkonen på facebook her 🙂