Hva vil du jeg skal gjøre for deg?

«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Markus 10:51

Vi har så lett for å ha fokus på hva VI skal gjøre for Jesus, men enda viktigere er det å se på hva Jesus HAR gjort for oss, og hva han fremdeles vil gjøre for oss. Rosenius skrev en gang noe han kalte for "En kristens dagsorden," der han ramset opp hva en kristen burde gjøre hver dag. På ett av punktene stod det: "Begjær daglig ett eller annet av Gud."

Vi skal få be Gud - hver eneste dag om noe. Be om hva da? Om alt som opptar oss i livene våre! Jeg ber ofte for arbeidsdagen min, for meg selv, for elevene, for kollegane mine. Jeg trives så godt på jobb, og jeg tror det først og fremst er fordi jeg har Jesus med meg i hverdagen der.

Når jeg er trett - får jeg be om både hvile og ny styrke.
Når jeg er ensom - ber jeg om å bli husket på og bli sett.
Når jeg er sint - ber jeg om styrke til ikke å gjøre noe jeg vil angre på.
Når jeg er frustrert - ber jeg om visdom til å finne vegen ut av kaoset.
Når jeg er sammen med andre - ber jeg om å få være slik at jeg kan være til glede og behag for de jeg er har rundt meg.
Når jeg må gi slipp på barna - ber jeg om at Jesus alltid må være med dem og lede på rette veger.
Når jeg har kranglet med mannen - ber jeg om å få se meg selv med hans øyne.

Dersom du er blant dem som tror at Jesus ikke finnes, - så kan ikke jeg stille ham opp foran deg og si "Her er han." Men den styrken og gleden jeg har av å tro på ham, - ville jeg ikke vert foruten UANSETT!!

Tenk å få lov til å tro på en som møter meg med utstrakte hender - hver eneste dag - og uansett hva jeg har gjort mot ham - med ordene:

HVA VIL DU JEG SKAL GJØRE FOR DEG I DAG?

Siv-Merethe Myhr sitt bilde.