Her er JEG, – se MEG!

Det er et større jag en noensinne etter popularitet og berømmelse. Å bli sett, å bli hørt, å få mange likes på sosiale medier, å få være den som står i fremste rekke, å få et gjennombrudd på YouToub.... De mange TV-kanalene nører opp om trenden med sine mange talentshow og konkurranser.

20150830_083224

Hvor fører dette oss? Hva vil skje med de mange som ikke vil få drømmene sine oppfylt? Jeg vet ikke, men jeg synes det er trist at det er så mange som suges inn i popularitetsjaget.

I en pyramide er det bare èn stein som kan ligge på toppen. Èn som har i oppgave å skinne i solen uten å bære byrden av noen andre under seg. Men hva var vel denne uten de mange andre? Av de som ligger under er det mange som ligger synlig og vil kunne bli beundret for sin oppgave, men det er også mange som ligger usynlige. Hva om de forlot sin plass, - på søken etter en oppgave hvor de ville bli sett og beundret?

Det er reisverket i et hus som holder det oppe, men det er også dette som er minst synlig. Vi omgir oss med mange vakre ting: Flotte vegger, vakre malerier, fine møbler og masse nips og naps. Alt dette kan vi beundre og glede oss over, men det er den usynlige bærebjelken som gjør oss trygge. Uten den ville ikke noe av det andre hatt verdi for oss.

Slik er det også med oss mennesker. Noen få har fått som sin oppgave å skinne i solen, men de fleste av oss har en annen oppgave å fylle, enten synlig eller usynlig. Og hver enkelt hører vi til i det store puslespillet. Noen ganger kan en bli motløs og lei over at ingen ser de oppgavene en gjør, men det er ikke sant. Det er alltid ETT menneske som ser, nemlig den viktigste personen i ditt liv; DU SELV. Det er ofte større glede i det å ha utført et arbeid eller en oppgave på en slik måte at en er tilfreds med det selv enn at en blir beundret for det av andre.

Og det er også en annen som ser. I Paulus brev til Kolosserne leser vi i kapittel 3:

23 Alt arbeid skal dere gjøre helhjertet, for det er Herren og ikke mennesker dere tjener. 24 Og dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Tjen Herren Kristus!

Det arbeidet jeg gjør, om det er å rydde kjøkkenet, undervise elevene mine, springe etter kyrne som stikker av eller flytte et strømgjerde, så gjør jeg det som et arbeid for Herren. Den lønnen jeg får av Ham er så mye, mye mer verdt enn alt annet, - både det en kan få i penger og av beundring. Og så gir det meg stor glede. Tenk at Han som er over alt og alle ser mine vesle handlinger her på jorden!

Det er godt å høre Herren til og å få være i hans tjeneste med mitt liv. God søndag alle sammen 🙂

Følg Bondekonen på facebook her 🙂