Bondekonen forklarer om bonden trenger å gå på skole

Det er enkelt å bli bonde: Du vokser opp på en gard, lærer hva du skal gjøre av foreldrene dine, og fortsetter arbeidet når det er din tur til å overta. Du melker kyrne, mater dyrene og koser deg med å kjøre traktor. Bøndene har det godt!

Vel, - det er nok ikke så enkelt. Det eneste som er sant her, er at de fleste som er bønder har overtatt garden etter foreldrene sine. Det er også sant at den som vokser opp på gard lærer mye av de erfaringene en får med seg i løpet av barne- og ungdomsårene, og av den kunnskapen foreldrene deler.  Likevel er bondeyrket er et yrke som krever opplæring på samme måte som de fleste andre yrker. Vi har flere jordbruksskoler i landet vårt hvor en blant annet kan utdanne seg til agronom. Det er en treårig utdannelse på videregående-nivå.  En kan også utdanne seg til agronom som privatist. Det er MYE som skal læres innen disse feltene her:

  • Hvordan en skal dyrke jorda
  • Hvordan en skal stelle dyrene
  • Hvordan en skal avle på dyrene
  • Hvordan en skal styre økonomien
  • Hvordan moderne utstyr virker..
  • ...og mye, mye mer....

Et oversiktsbilde av Voss jordbruksskule

På linken nedenfor kan du lese et intervju med Anders Sæleset, en ung melkebonde, som forteller om hvilken utdannelse han har tatt.

http://utdanning.no/tema/yrkesintervju/agronom

Det er ikke bare de som skal bli bønder som går på landbruksskolen. Den utdanner også til flere andre yrker, og det er også mulig å velge linjer som gir generell studiekopetanse for de som vil ta høye utdannelse. Universitetet NMBU tilbyr utdannelse til mange ulike yrker som på ett eller annet vis har tilknytning til dyr, planter eller jord: Forskning, bygningsarkitektur,  landbruksarkitektur, sivilingeniør osv.

NMBU = Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Dersom du klikker deg inn her kan du se hva NMBU tilbyr.

Etter endt utdannelse får bonden ofte tilbud om nye kurs han kan være med på. Skal en drive et godt landbruk i dag, kreves det både utdannelse og jevnlige oppdateringer.

Følg Bondekonens forklaringer på facebook her 🙂

Bli med på å spre kunnskap om bondens liv og virke ved å dele dette videre