Ut med båten – The boat to the fjord

Endelig er båten HELT ferdig!! Du verden hvor lang tid det tar å få gjort ferdig de siste småtingene! Det er stor forskjell på "nesten ferdig," og "ferdig!" "Nesten ferdig" betyr at en bare skal vaske over putene, få bort litt grønske på presenningen, ta finpussen på utsiden, koble til batteriet, fylle opp tanken,  se at alt virker, finne frem redningsvestene, finne nøklene, smøre hengelåsen, få alt på plass, feste båten - og så - endelig - er båten klar!

Finally the boat is COMPLETELY finished !! It's strange how long it takes to finish the last little things! There is a big difference between "almost done" and "done!" "Almost" means that I should just wash the pads, clear off a little greenery on the tarpaulin, wash away the last stains on the outside, connect the battery, fill up the tank, see that everything works, find life jackets, find keys, lubricate the lock, get everything in its place, attach the boat - and so - finally - the boat is ready!

20150630_144942

 

Nå skal båten bare surres fast, og så er vi klar ti å kjøre ned til fjorden. Now it only remains to put a wire on the boat, and then we are ready to drive to the fjord.
Nå skal båten bare surres fast, og så er vi klar ti å kjøre ned til fjorden. Now all that remains is to put a cable on the boat and we are ready to drive to the fjord.
Her er vi på veg ut fra båthavnen. Here we are on our way out of the harbor.
Her er vi på veg ut fra båthavnen.
Here we are on our way out of the harbor.
Det ble en vakker tur på fjorden. Sjøen lå blank og stille.  It was a beautiful trip on the fjord. The sea lay smooth and quiet.
Det ble en vakker tur på fjorden. Sjøen lå blank og stille.
It was a beautiful trip on the fjord. The sea lay smooth and quiet.
En lang rekke med ender dukket plutselig opp. De gjekk nesten i ett med vannet før de begynte å flakse med vingene. A long line of ducks suddenly appeared. They were almost at one with the water before they began to flap their wings.
En lang rekke med ender dukket plutselig opp. De gikk nesten i ett med vannet før de begynte å flakse med vingene. A long line of ducks suddenly appeared. They were almost at one with the water before they began to flap their wings.
Nesten hjemme igjen etter en tur over til Lonevåge. Heldigvis var butikken åpne slik at vi fikk kjøpt den vanlige sommerisen vår der. Almost back home after a trip over to Lone harbor. Luckily the shop was still open so we could buy our usual summer ice.
Nesten hjemme igjen etter en tur over til Lonevågen. Heldigvis var butikken fremdeles åpne slik at vi fikk kjøpt den vanlige sommerisen vår der. Almost back home after a trip over to Lonevåg. Luckily the shop was still open so we could buy our usual summer ice.