Tid for skriveverksted

Nå er vi godt i gang med årets første skriveverksted. Temaet er: Boken om meg. Alle elevene skal få lage sin egen bok der de skriver det de ønsker om seg selv.

20150917_105944

Det første vi gjorde var å ha en idèdugnad på hva vi kunne skrive om. Mange gode forslag kom frem. Disse er brukt i overskriftene i dokumentet nedenfor. Jeg har laget til en mal til dem som de må bruke, men de får endre på den etter eget ønske - ut fra visse kriterier.

Dette er målet med arbeidet:

  • At alle skal oppleve skriveglede.
  • At de skal bli flinke til å bruke Word, og vite hvordan de skal redigerer tekst og bilder.
  • At de skal bli flinkerer til å uttrykke seg skriftlig.
  • At de skal bli flinkere til å skrive hele setninger og å bruke rett tegnsetting.
  • At de skal kunne litt om hvordan en utformer en tabell.
  • At de skal kunne gi hverandre gode og konstruktive tilbakemeldinger.
  • At de skal få et ferdig produkt som de kan være stolt av.

meg

En egen forklaringsliste til elevene ligger også med. Ta gjerne en titt på vårt forslag, men jeg vil abefale at du lager din egen sammen med elevene dine om du vil gjøre noe lignende. Et kjekt prosjekt som engasjerer 🙂

Boken om meg 1

Følg Bondekonen på facebook her 🙂