Tag Archives: læring

Det er SVÆRT VIKTIG at elevene har en bevissthet om HVORDAN de lærer!! Jeg laget i fjor til en plakat som vi har hengende i klasserommet. Denne henviser jeg til ofte. For eksempel når elevene står klar ved plassen sin, som avslutning på dagen. Da ber jeg dem snu seg mot sidekameraten og snakke om hvordan de har arbeidet i dag, - hvilke metoder de har brukt og hvilke de synes var mest nyttig.

Hvordan jeg lærer

Jeg var innom et trykkeri og fikk den kopiert opp i A1 format , men den fungerer også fint i A3. Jeg legger ved begge plakatene som er på bildet. Den ene er litt mer ryddig enn den andre. Selv har jeg valgt den mest "rotete." Det kommer litt an på hvordan elevgruppen er. Noen trenger visuell ro, og da er den første best.

Den ryddige varianten finner du her:

Hvordan jeg lærer - plakat variant 1

Den rotete varianten finner du her:

Hvordan jeg lærer - plakat variant 2

Følg Bondekonen på facebook her 🙂

Dette ble den viktigste boken vår i fjor, og selvsagt fortsetter vi i år! Elevene husker MYE bedre det de har lært når de selv må sette ord på det. I denne boken skriver vi ned ord og uttrykk vi har lært på skolen, eller også hele setninger. Disse skal de så hjem og forklare. Vi snakker alltid grundig gjennom dem på skolen først. Likevel er det ikke alle som får til å gi en god forklaring hjemme første gangen. Da må de finne ut av det enten hjemme eller på skolen dagen etter, og forklare på ny.

I dag har jeg...

Vi hadde dette oppe på foreldremøte, for dette involverer dem i stor grad. Boken har hatt stor suksess! Foreldrene følger i mye større grad med på hva barnet deres holder på med på skolen, for i den står det ting fra alle fag, også de som de ikke har lekse i. Anbefaler dette på det sterkeste!!l

I vedlegget ligger både en fremside som kan brukes til å klistre utenpå bøkene, og en forklaring til foreldrene som vi limte på innsiden. Håper flere kan ha nytte av dette.

Word-dokumentet finner du her: I dag har jeg...

Følg Bondekonen på facebook her 🙂