Tag Archives: be

De fleste har noen tanker om dette med bønn. Jeg kjenner mange som sier at de ber selv om de ikke er kristne. I samtaler har jeg fått mange undrende spørsmål knyttet til hva bønn egentlig er. I dette innlegget vil jeg forsøke å svare på disse spørsmålene, sett fra et kristent ståsted:

 • Hva er bønn?
 • Hvor kan vi be?
 • Når skal vi be?
 • Hvordan skal vi be?
 • Hva skal vi be om?
 • Hvem skal vi be til?
 • Hvorfor skal vi be?
 • Hvem kan be?

1. Hva er bønn?

Bønn er en samtale med Gud. Når jeg ber til Gud, enten jeg henvender meg til Ham med tankene mine eller med hørbare ord, da er jeg overbevist om at han hører meg. Ikke ut fra hva jeg føler, men ut fra hva Bibelen sier. I Jeremia 29.12. leser vi disse ordene:

"Når dere kaller på meg og kommer til meg med deres bønner, vil jeg høre på dere." 

2. Hvor kan jeg be?

Svaret er enkelt: Hvor som helst!

Jeg ber absolutt over alt hvor jeg er. Selv er jeg særlig glad i å be når jeg er ute i naturen. Der har jeg mitt spesielle bønnerike. Men Guds ører har ingen begrensninger. De hører meg uansett hvor jeg er. Om jeg er hjemme, på arbeid, eller på ferie, - om jeg sitter i stolen, er i dusjen, jobber i fjøsen, luker i blomsterbedet, tørker stør, melker kyr, ligger i sengen, kjører bil, reiser med fly, arbeider på kjøkkenet...

ALLE steder gir meg en MULIGHET til å møte Herren.

Jeg tar med et utdrag fra denne salmen av David:

 1. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. 
 2. Om jeg sitter eller står, så vet du det, langt bortefra merker du mine tanker.
 3. Om jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner alle mine veier.     
 4. Ja, før jeg har et ord på tungen, vet du det, Herre, fullt og helt.     
 5. Bakfra og forfra omgir du meg, du har lagt din hånd på meg.     
 6. Det er for underfullt til å skjønne, det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.     
 7. Hvor skal jeg gå bort fra din Ånd, hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn?    
 8. Farer jeg opp til himmelen, er du der, rer jeg leie i dødsriket, er du der.    
 9. Tar jeg morgenrødens vinger på og slår meg ned der havet ender,   
 10. så fører du meg også der, din høyre hånd, den holder meg fast.   
 11. Og sier jeg: «La mørket dekke meg og lyset omkring meg bli til natt»,   
 12. så er ikke mørket mørkt for deg, og natten er lys som dagen, ja, mørket er som lyset.  

Absolutt ingen steder kan ta ifra deg muligheten til å møte Jesus i bønn.

prayer

3. Når kan jeg be?

Også dette svaret er enkelt: Når som helst!

Fra jeg våkner om morgenen til jeg lukker øynene mine om kvelden, har jeg mange ganger vært i samtale med Gud. Bønn har ingen tidsbegrensninger! Gud har ikke kontortid! Han er å finne når jeg søker ham. Alltid!

Mange ber til Gud når de har det vanskelig. Gud sier selv i Salme 50.15

Kall på meg på nødens dag, så vil jeg utfri deg, og du skal prise meg.

 • Jeg ber når jeg er bekymret, når jeg opplever sorg eller smerte, når jeg er fortvilet eller motløs, når jeg er redd og når jeg føler meg ensom og forlatt.
 • Jeg ber når jeg er glad, og når jeg er oppglødd og lykkelig.
 • Jeg ber både når jeg er alene og når jeg er sammen med andre.
 • Jeg ber når jeg er hjemme, på arbeid, på ferie, på tur...

I 1. Tessalonikerne 15.17 stod det tidligere: Be uavlatelig. Nå er det fornyet til: Be stadig. Jeg likte bedre den tidligere formuleringen. Å be uavlatelig betyr å be uten stans. Ikke på den måten at en hele tiden skal forme ord som vender seg mot Herren, men at hjertes lengsel og søken skal få lov til å være rettet mot Ham hele tiden.

4. Hvordan skal jeg be?

Bønnen som Jesus selv lærte oss å be: "Fader vår," rommer ALT vi trenger. Noen synes det er vanskelig å formulere sine egne ord. Det er ikke nødvendig. Be denne bønne, og du har bedt om alt du trenger å be om. Jeg kunne ha skrevet et innlegg til hver av bønnene i "Fader vår," eller "Vår far," som det nå heter, om de mange rike skattene som er å finne der, - men det får bli en annen gang. Jeg tar med bønnen her:

Vår Far i himmelen!

La navnet ditt helliges. La riket ditt komme. La viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde. For riket er ditt og makten og æren i evighet.

Amen.

I salmene finner vi også mange bønner. Bønner sprunget ut av både glede, sorg og fortvilelse, men også takk og lovprisninger. Disse bønnene er også gitt oss for at vi skal få lov til å be dem. I tillegg er det mange bønnesanger og andre bønner som vi kan få bruke som våre egne hjertesukk til Gud.

Og selvsagt skal vi få lov til å be med våre egne ord. Om det er ordløse sukk og rop, eller lange bønner, - så blir de alle hørt av Gud.

5. Hva skal vi be om?

Noen tenker at en ikke skal bry Gud med småting. Jeg tenker motsatt. Vi skal få lov til å be om absolutt alt!! "Hvorfor har dere ikke," spør Jesus. Og så svarer han selv: "Fordi dere ikke ber!" Rosenius skrev en gang en liste over hva en kristen burde gjøre hver dag. Ett av punktene var: "Begjær daglig ett eller annet av Gud." Altså at vi skal få lov til å be om helt konkrete ting.

Jeg ber for meg selv, for de mennesker jeg møter, og for de som lider. Men jeg ber også om hjelp til å løse små hverdagslige problemer. Mange bønner er egoistiske, i den forstand at de handler om at en selv må bli hørt, sett og hjulpet. Og dersom tingene ikke utvikler seg akkurat slik en selv har tenkt, konkluderer en med at Gud ikke har hørt bønnen, eller at han slett ikke finnes. Er ikke det litt snevert tenkt?

6. Hvem skal vi be til?

Guddommen er treenig, noe jeg synes er vanskelig å forstå. Jeg tenker på det på denne måten: I vår kjernefamilie er vi fire. Alle heter vi Myhr til etternavn, men vi har våre egne fornavn. Vi hører alle til i vår familie, men vi er ulike og har derfor også ulike oppgaver.  I Guddommen tenker jeg at Gud er etternavnet, og at de er tre i denne "familien," med navnene: Fader, Sønn og Hellig Ånd. Disse tre hører sammen, og jeg får lov å be til dem alle.

7. Hvorfor skal vi be?

Det er ikke først og fremst Gud som trenger våre bønner. Det er vi selv som trenger dem mest. En ser verden rundt seg på en helt annen måte gjennom bønn. En lærer noe om hva som er viktig og hva som er uviktig. En oppdager gleder når livet er vanskelig. En ser håp når verden har blitt tung og mørk. Dette er bønn for meg:

 • I bønn finner jeg fred.
 • I bønn finner jeg glede.
 • I bønn finner jeg håp.
 • I bønn ser jeg skjønnheter tydeligere.
 • I bønn lærer jeg å verdsette andre mennesker.
 • I bønn er jeg aldri alene. 
 • I bønn kjenner jeg meg omsluttet av omsorg og kjærlighet. 
 • I bønn tåler jeg mer av motgang og smerte.

 

8. Hvem kan be?

Er bønn bare for de kristne? Nei, absolutt ikke. "Smak og se at Herren er god," står det i Salme 34.8. Du kan få en smak på hvem Herren er gjennom bønn. Der vil han møte deg uansett hvem du er. Samtidig må det sies at Gud barn står i en særstilling. Gud har gitt mange løfter i sitt ord, og det er først og fremst løfter som er gitt til hans eget folk, - til jødene, - og løfter som er gitt til alle dem som har tatt imot hans store gave: Frelsen i Jesus Kristus.

Disse løftene kan ALLE få del i. Søk Herren, og be Ham om å vise deg vegen inn til sitt rike. Du vil garantert ikke bli skuffet!

_________________________________________________________________

På bloggen min deler jeg tips fra skolehverdagen, viser hvordan livet på garden er, og åndelige betraktninger. Ta en titt på facebooksiden min HER, og bli gjerne medlem av gruppen du også 🙂

Først må en spørre seg: Hva er en god dag for meg? For den som er syk, kan det være å ikke ha så mye smerte. For den som er ensom, kan det være å føle seg sett. For den som sliter med angst, kan det være å slippe å kjenne på frykt. Selv om opplevelsen av hva som er "En god dag" kan være ulik fra den ene til den andre, tror jeg likevel vi kan enes i at det lille ordet "fred" er et nøkkelord for oss alle. Å kjenne at vi har fred med oss selv, - fred med menneskene vi møter gjennom dagen, og fred med Gud.

I dag vil jeg gi deg min oppskrift på en vellykket dag. Skulle du tenke at "dette er bare tull," vil jeg be deg om å forsøke før du  dømmer. Forsøk i litt mer enn bare èn dag. Gi det èn uke, - og jeg er overbevist om at det vil gi deg noe, - noe godt! Her kommer det:

1. Start hver morgen med navnet Jesus.

Jeg er ingen morgenfugl! Det verste jeg gjør i løpet av en dag - er å stå opp! Men før jeg kommer meg på bena, må jeg alltid ha litt tid sammen med Jesus. Noen ganger er jeg for trett til å gjøre noe annet enn å tenke på navnet hans. Da sier jeg bare "Jesus, Jesus," inni meg. Han som kjenner meg, og vet alt, - vet også hva jeg trenger til uten de mange ord.

Andre ganger ber jeg, eller synger jeg - inni meg vel å merke! Sanger med navnet Jesus i : Jesus det eneste, Helligste reneste, - Jeg kjenner et navn med så deilig en klang, - Navnet Jesus blekner aldri....  Når en ikke klarer å formulere sine egne ord, gjør det godt å låne andres, - enten det er bønner fra Guds ord, eller bønner andre har skrevet.

2. Ta deg tid til Guds ord.

Vi lever i stressalderen sin tid! Dagene er ofte overfylt med aktiviteter og oppgaver. "Jeg har ikke tid," er et omkved vi ofte møter, - men er det egentlig sant? Handler det ikke mer om hva vi velger å bruke tiden vår på? Vel - jeg ønsker ikke å starte en debatt om dette nå, men tid til Guds ord - hver dag - det har vi om vi vil! Så lenge vi har tid til å spise, pusse tenner, lese i avisen.... - har vi også tid til et ord fra Gud!

På siden bibel.no finnder du "Dagens bibelord" i venstremargen. Start gjerne med det. Det tar deg bare noen sekunder å lese. Det viktigste er ikke at en leser så mye, men at en leser! At en gir Gud muligheten til å møte oss gjennom sitt ord. La de ordene du leser få plass i hjertet ditt. Gjem dem, og grunn på dem gjennom dagen.

3. Gjør arbeidsoppgavene dine med glede.

Når vi står ovenfor en oppgave vi må utføre, om det er skolearbeid, husarbeid eller arbeid vi gjør gjennom den jobben vi har, - så har vi alltid dette valget; at vi kan gjøre det med glede! Da jeg som student satt over skolebøkene og strevde med et fag jeg syntes var tungt og vanskelig, - og dermed også kjedelig, - begynte jeg å diskutere høyt med meg selv, omtrent som så:

"Dette arbeidet MÅ gjøres! Jeg har ikke noe valg! Det hører med til utdannelsen jeg har valgt. Hvordan skal disse årene bli dersom dette faget skal fylle meg med så mye irritasjon og kjedsomhet som det gjør nå? Nei, slik vil jeg ikke ha det! Hva kan jeg så gjøre? Kan jeg gjøre faget lettere? Kanskje ikke, - men jeg kan gjøre det kjekkere!! Det er alltid noe som er spennende, noe som kjennes meningsfylt å lære. Dersom jeg fokuserer på det, og leter etter alt jeg kan glede meg over, så gjør jeg studiet lettere for meg selv!

Og det fungerte!! Det er ofte slik i livet, at når en leter etter det som er godt, så finner en det! Jeg begynte å lete etter det som kunne være interessant og spennende i faget, og jeg ble overrasket over hvor mye jeg fant, - og faktisk også overrasket over at jeg ikke hadde sett det før!

Denne teknikken har jeg brukt mange ganger gjennom livet! Og jeg anbefaler den på det varmeste! Det er som å løfte på stener for å se etter skrukketroll og andre insekter. Du finner dem garantert!

4. Ikke irriter deg over ting som ikke angår deg selv!

Jeg hadde en god kollega jeg samarbeidet mye med. Vi hadde et godt og nært arbeidsfellesskap, og vi trivdes godt sammen Men denne kollegaen samarbeidet også med en annen, - en person som ofte irriterte vedkommende. Frustrasjonen ble gjerne luftet for meg, - noe som førte til at også jeg begynte å irritere meg over denne umulige personen.

Revebjelle - til glede eller irritasjon. Er det bare et giftig ugress, eller en vakker blomst til glede?
Revebjelle - til glede eller irritasjon. Er det bare et giftig ugress, eller en vakker blomst en kan glede seg over?

På ny måtte jeg ta en alvorsprat med meg selv: Hadde denne personen gjort noe galt mot meg? Ble mine arbeidsoppgaver påvirket? Svaret var nei til begge deler. Hadde jeg grunn til å være irritert? Overhodet ikke! Hva var så min rolle? Jeg kunne være en lytter, - og kanskje også en hjelper og en demper for min kollega.

5. Søk tilgivelse!

Vi både sier og gjør ting som vi ikke burde. Slik er det med oss alle. Men hva gjør vi når vi har forurettet noen? Feier vi det bare under teppet og går videre? Det virker kanskje som den lette løsningen, men i lengden vinner vi så mye, mye mer på å bruke ordene: "Beklager" og "Unnskyld!"

6. Vær snar med å tilgi andre!

Du verden hvor mye sinne jeg har møtt hos mennesker som har følt seg forurettet! Og oftest er det bagateller det er snakk om. Å, - hvor mye unødvendig sinne vi fyller oss med!! Og hvem andre enn oss selv er det som taper på at vi fyller oss med bitterhet og sinne over hva andre har gjort mot oss?

Å tilgi andre, selv også når det ikke er fortjent, - handler kanskje mest om å gjøre noe godt mot seg selv! 

7. Be uavlatelig

I Guds ord lærer vi at vi skal få be uavlatelig - altså alltid, og om alle ting. Det er så mye velsignelse i det å be. Gud gir på så mange måter. Bønn er også med på å flytte fokuset vårt fra en side av saken til en annen. Når jeg skal arbeide med utfordrende elever, ber jeg for både dem og meg selv. Dermed får jeg fokus på hva jeg kan gjøre for at de skal få en god dag, og ikke på hvor vanskelige de er.

8. Avslutt dagen med takk

På samme måte som en finner gleder i alle ting når en leter etter de, så vil en også finne ting å takke for når en leter etter det. Og til mer en leter, til mer finner en! Vi har så lett for å tenke på godene vi omgir oss med som selvfølgeligheter. Det er selvfølgelig at jeg får spise meg mett hver dag. Det er selvfølgelig at jeg er frisk til å gå på arbeid.... Alle disse selvfølgelighetene (som kanskje ikke er det...) blir uendelig mye mer verdifulle for oss når vi starter å takke for dem. Samtidig som det i større grad åpner øynene våre for verden rundt oss, - og kanskje også viser oss hvordan vi kan være til hjelp for dem som ikke er like heldige som oss selv.

Jeg vil avslutte dette innlegget med å si:

Livet er en gave! Gled deg over det!