Søk FØRST Guds rike…

Dagens bibelvers har fulgt meg gjennom hele livet, og etter at jeg ble mor - har jeg forstått det enda bedre. Når vi vil lære barna noe, sier vi ofte at dersom de gjør det eller det, så skal de få noe til gjengjeld. Slik også med vår himmelske far. Og det eneste han ber om, er at vi skal søke Ham!

Mellom_geiteskinn_sort_nynorsk_liggende

Det var tid for en større prøve da jeg gikk på lærerhøyskolen. Av en eller annen grunn - som jeg ikke husker - var jeg ganske langt nede akkurat da, og klarte ikke på noen måter å konsentrere meg om å lese til prøven. Jeg satt med bøkene foran meg, men alt fløt sammen til en tåke. Men merkelig nok var ordene i Bibelen helt tydelige, - så jeg leste i den. Leste og leste. Forsøkte jeg å åpne skolebøkene ble synet uklart igjen. Jeg sukket og ba, for jeg ville så gjerne få til denne prøven.

Kvelden før prøven var det samme elendigheten. Jeg tok da frem en perm med notater jeg hadde skrevet i løpet av året, og tenkte at jeg kanskje der kunne finne noe. Men nei. Like grøtete alt sammen, - selv om øynene IKKE var fylt med tårer. Da jeg skulle legge bort permen, falt fire ark ned på gulvet. Jeg tok dem opp, og det var som om noen satte usynlige briller på nesen min, for skriften var helt klar og tydelig. Dette er noe av det mest forunderlige jeg har opplevd!!

Jeg husker ikke nå hva det var jeg leste, men det var et lite emne innenfor faget. Da prøvedagen kom, hadde jeg mest lyst til å bare bli liggende i sengen, - men jeg bestemte meg likevel for å gå. Av fire valgfrie oppgaver på prøven - handlet den ene om akkurat det jeg hadde lest på kvelden før. Da la jeg først alle papirene til sides og takket, og så kunne jeg skrive.

Ett av de bibelversene som hadde fulgt meg spesielt i de dagene var dette fra Matt 6:33:

Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få ALT det andre i tillegg!!

Gud har ikke bare omsorg for vårt åndelige liv, men for absolutt ALT som angår oss.

Jeg kan ikke forklare det som skjedde med meg den gangen, men jeg vet at jeg var under Guds spesielle omsorg. Jeg trengte å finne inn til ham og å bli trøstet av ordet. Det fikk jeg, men jeg fikk så mye mer, - og slik har det vert mange ganger. Han gir og gir og gir.

Siv-Merethe Myhr sitt bilde.