Tørrhøyet blir berget i hus – We get the hay in the barn

Nå er vi i gang med slåtten! Endelig!! Vi har hatt mye regne her på Vestlandet i sommer, så vi er noe forsinket i forholdt til hva vi pleier.

Now we are in the cutting season! Finally !! We've had a lot of rain here on the west coast this summer, so we are somewhat behind schedule.

Vi har et par småstykker, hvor vi ikke kan slå med forhøsteren. De stykkene blir slått med slåmaskinen. Gresset ligger ute til tørk noen dager, og så kjører vi det inn i løen.

We have a couple of parcels which we can't cut with the harvester. We have to cut the grass there with the mower. The grass is out to dry for a few days and then we can load it into the barn.BM8

Dette gresset blir brukt til småkalvene gjennom vinteren, - både som mat, og til å tørke dem med etter fødselen.

This grass is used to calves through the winter - both as food and to wipe them with after birth.

Heldigvis har vi hatt tørkevær noen dager nå, slik at vi fikk berget tørrhøyet i hus.

Luckily we had dry weather for a few days now, so we saved the hay into the barn before it started raining again.

20150624_104850
Gamletraktoren er i sving. We use the old tractor for this work.
Det er godt med en sprek svigermor som kan hjelpe til. My mother in law is still vigorous and work with us.
Det er godt med en sprek svigermor som kan hjelpe til. My mother in law is still vigorous and work with us.
Både små og store må hjelpe til. Both young and old must work.
Både små og store må hjelpe til. Both young and old must work.
Det er mye lettere å samle sammen gresset når det er tørt enn når det er nyslått. Arbeidet går som en lek. It is much easier to collect grass when it is dry than when it is mown. The work is a breeze.
Det er mye lettere å samle sammen gresset når det er tørt enn når det er nyslått. Arbeidet går som en lek. It is much easier to collect grass when it is dry than when it is mown. The work is a breeze.
Her er jeg med et lass på gaffelen. Når alle hjelper til går det fort unna. Here I am with a load on the forks. When everyone helps, the work goes fast.
Her er jeg med et lass på gaffelen. Når alle hjelper til går det fort unna. Here I am with a load on the forks. When everyone helps, the work goes fast.
I løa har vi lagt høyet utover slik at det får tørket helt ferdig. Bare noen timer etter at vi hadde fått det under tak, kom regnet! In the barn. We have taken the hay into the barn to finish drying completely. Just a few hours after we had gotten it under the ceiling, it started to rain!
I løa har vi lagt høyet utover slik at det får tørket helt ferdig. Bare noen timer etter at vi hadde fått det under tak, kom regnet! In the barn. We have taken the hay into the barn to finish drying completely. Just a few hours after we had gotten it under the ceiling, it started to rain!

One thought on “Tørrhøyet blir berget i hus – We get the hay in the barn

Comments are closed.