Praktiske matteoppgaver i måling for 5.-7.klasse

Da vi i vår jobbet med måling med 5. klasse, laget jeg til disse oppgavene. De kan kanskje være kjekke å bruke som oppstartsaktivitet i matte også. Det er til sammen 9 ulike oppgaveark. Vi gjennomførte dette på MATEMATIKKENS DAG med blandet grupper fra 5.-7.klasse. Det ble en kjekk dag for både store og små!

Måling

Her er de vedlagt som PDF fil:

Måling - Multi 5b praktiske oppg.

Få flere tips ved å følge Bondekonen på facebook her 🙂