Hva med «Nest best?»

Til alle som IKKE er bønder: Ta deg tid til å lese dette innlegget, så får du vite noe viktig om hva som venter oss som er det! Joda, det angår faktisk deg også!! I aller høyeste grad!

Fra 2024 er det et krav om at kyr ikke lenger har lov til å stå på bås, men skal kunne gå løse i store binger. Hva vil dette føre til? Før jeg går videre må jeg forklare hva som er forskjellen på disse to typene fjøs:

Båsfjøls:

Hver ku har sin egen bås som den må stå på gjennom vinteren. De står da oftest på gummimatter som er gode for dem både å stå på og ligge på. Kua er bundet fast. Den har likevel mulighet til å bevege seg litt, men kan selvsagt ikke gå fritt i rommet. Det er i dag regler for hvor stor plass en ku skal ha når den står på bås.

Kua blir melket der den står. Bonden bærer da med seg melkemaskinen fra ku til ku, eller skyver dem på skinner i taket. Det er denne typen fjøs som har vært mest vanlig, og som fortsatt er mest i bruk i de fleste land.

20150629_195046

Løsdrift.

Kyrne går løse i store binger. De har da liggebåser som de kan legge seg ned i for å sove og hvile. Når de skal bli melket blir de ført inn i et et eget rom; en melkestall. Der blir de melket to ganger for dagen, morgen og kveld, og får så gå tilbake til bingen. På store garder har de gjerne melkerobot. Da går kua inn for å bli melket når den selv ønsker, og da gjerne tre eller fire ganger i løpet av dagen. Dette gir mer melk pr. ku.

Selvfølgelig har kyrne det best i løsdrift! Det er ingen tvil om det. Men har de det ille i båsfjøs? Noen sammenligninger:

Når du skal på ferie, har du da alltid muligheten til å velge seks stjerners hotell, eller må du nøye deg med et tre eller fire stjerners? Blir ferien din elendig om du ikke får fly på første klasse? Får du ikke sove om du må ligge på en skumgummimadrass?

Og for å gå litt lenger:

Vi har i dag mange regler for hvordan ting skal fungere. Det skal være full barnehagedekning, men har vi det? En kreftpasient skal ikke måtte vente mer enn et visst antall uker på å få starte behandlingen. Får vi det til? Et verdig liv for de gamle er å få enerom på sykehjemmet. Har alle det? Det er uverdig å måtte ligge alvorlig syk i korridoren på et sykehuset med bare et skjermbrett å skjule seg bak. Har vi fått bort alle korridorpasientene i 2015?

Vi har mange lover som skal sikre oss retten til et verdig liv som IKKE blir innfridd. Hvorfor vi ikke får det til og hva som må gjøres diskuteres i mange sammenhenger, men det er ikke alltid så lett å finne de gode og rette svarene.

Tilbake til spørsmålet mitt: har kyrne det ille på båsfjøs?

Mitt svar er et definitivt NEI! Det er ikke et seksstjernes luksusopphold, men det er likevel et fullt verdig liv for en ku! Og faktisk så er det noen VIKTIGE ting som er bedre for dem med det livet vi kan tilby enn mange av dem som har løsdrift, og da særlig i forhold til dem som har melkerobot:

  • Vi SER hver enkelt dyr minst to ganger for dagen. Vi tar på kua, kontrollerer at alt er i orden, og oppdager med en gang om noe er galt. Det er ikke alltid lett å oppdage like raskt at en ku har blitt syk som går i et løsdriftsystem.
  • På store garder kan det være vanskelig/umulig å ha beiteplass til dyrene i nærheten av fjøset om sommeren. Kyrne går derfor inne hele året. Hos oss går de ute på beite i 3-4 måneder.
  • De svakeste blir "hakkekyllingene" i løsdrift, noe som kan være ganske rått og brutalt. Det unngår vi når de står på bås, for da har vi mer kontroll med hvem hver enkelt står ved siden av.

Likevel: det ER best med løsdrift, og jeg er enig i at det er DET vi skal ha som mål for alle norske bønder, men ikke som et absolutt krav. For vår del vil det si å måtte bygge helt ny fjøs - til ca 18 melkekyr. En investering som vil koste mange millioner. En investering som arbeidet med dyrene ikke vil klare å gi avkastning nok til å finansiere.

Kan vi ikke bare utvide litt da? Ha flere dyr? Var det bare SÅ enkelt, men dyrene skal ha mat, og vi har ikke fôr til flere og heller ikke beiteareal.

Nei, fra 2024 er det SLUTT for oss!! Så enkelt er det! Og ikke bare for oss, men for veldig, veldig mange andre bønder også. I starten skrev jeg at dette stykket angikk deg også, og det gjør det, - for når du skal reise på Norgesferie, eller du skal kjøre langs Vestlandet for å komme til slekt og venner, eller du skal på fjellet på hytta, - hvordan tror du det kommer til å se ut når vi er borte? Og for alle turistene som vi gjerne vil vise fram vårt vakre land til, hva annet får de se enn grønne tunneler av trær, busker, kratt og ugress? Dessuten regner en med at hver bonde skaffer arbeidsplass til 2-3 andre. Tenk bare på alle som er involvert fra melka blir hentet av melkebilen til den er blitt et ferdig produkt i butikkhyllene. Kanskje er du en av dem som blir satt på døra når vi forsvinner??

Det er stor forskjell på et uverdig og et verdig liv. Kyrne i båsfjøs har et både godt og verdig liv, selv om de i løsdrift har det bedre.  Elever som må sitter på gamle trestoler kan ha en like så god skolehverdag som de som får sitte på en moderne stol med både sving og justering.

Jeg ønsker at vi skal gå sammen mot en bedre framtid, for både folk og fe, men på en måte som ikke stenger dører eller ødelegger for noe som faktisk ER bra - om enn ikke optimalt!

Også i dag vil jeg oppsummere med å si:

Vårt ønske er at vi også etter 2024 skal få fortsette med det vi er flinke til: nemlig å stelle fint med dyrene våre og å ta godt vare på jorden vår!! Er det for mye forlangt??

Følg Bondekonen på facebook her 🙂

I morgen kan du lese om "Kyr som flyr - og en flaksende bondekone."