Mine elskede barn!

Til mine aller kjæreste døtre, og til alle mine unge lesere. Jeg har noe viktig å si dere :

Maria og Miriam

Da vi som foreldre satt dere til verden, valgte vi ikke bare gleden ved å få et barn, vi valgte også smerten. Og ja, - det er virkelig smertefullt å ha barn! Alle vet vi at det ikke er noe godt å være syk. Og alle vi som er foreldre, vet også at det er enda verre når barna våre er syke. Da skulle vi ønske at vi selv kunne bære det slik at dere slapp, - men slik er ikke livet laget. Slik er det også med mange andre ting.

Da dere var små, og ikke kunne snakke, - da var det ekstra vondt når gråten ikke ville stilne, og vi ikke forstod hvorfor dere gråt. Nå når dere er ungdommer, møter dere oss ikke lenger med gråt når livet butter imot, men med taushet - og smil. Jeg tror dere tenker som så, at dere ikke vil gjøre oss foreldre vondt med å vise deres egen smerte. Kjære ungdom!! Dette er HELT FEIL!!

Som foreldre har vi noen rettigheter! Vi har rett til å glede oss sammen med dere når dere er glade og til å være stolte over dere når dere lykkes. Men vi har også RETT til de fem S-ene: Å kjenne på Smerte, Sorg, Sinne, Skuffelse og Svik. Ikke hold dette borte fra livene våre!

Vi kjenner på Smerte når dere har det vondt - fordi vi elsker dere!
Vi kjenner på Sorg når dere er ulykkelige - fordi vi elsker dere!
Vi kjenner på Sinne når dere har gjort noe galt - fordi vi elsker dere!
Vi kjenner på Skuffelse når dere har gjort imot oss - fordi vi elsker dere!
Vi kjenner på Svik når dere har brutt løftene dere gav oss - fordi vi elsker dere!

Og så skal dere vite noe veldig viktig: DE FEM S-ENE GÅR OVER, MEN KJÆRLIGHETEN VARER VED.

Kjære ungdom, og kjære elskede døtrene mine! Vi er her - vi foreldre - og vi er villige til å ta imot og dele alt med dere. La oss få beholde VÅRE rettigheter - retten til å føle både glede og smerte - så skal vi la dere få beholde DERES rettigheter - retten til å leve deres eget liv, - retten til å gjøre deres egne erfaringer og retten til å begå feil!

Del dette om du har et barn du elsker over alt på jord.