Kjære yrkessjåfør!

Du gjør en viktig jobb for oss alle! Du kjører dag og natt med all slags varer: mat, klær, utstyr, material, møbler.... Alt vi handler i butikkene har du vært med på å frakte dit for oss. Uten deg ville mye gått i stå. Uten deg ville mye stanset opp. Du gjør en viktig jobb for oss alle, og for dette vil jeg si deg takk!

Men jeg vil også gjerne få lov til å be deg om en liten tjeneste. Du står ofte i en egen fergekø, og får ofte være den som får kjøre først ombord. Dermed blir det gjerne du som også får kjøre først av fergen når vi så kommer til land igjen. Når du da vet at bilen din er fullastet og at det derfor er vanskelig å holde fartsgrensen, - særlig når terrenget stiger litt og du da kanskje må ned i 40-50km.t. - også i 80 sonen, - kunne du ikke da vært så snill å sende forbi deg de 100 bilene som ligger bak?

Du gjør en viktig jobb, og jeg har full respekt for at også du må få ha din plass på vegen. Men da jeg i dag kom av fergen som bil nr. 2 på Sandvikvåg, og ble liggende bak deg over hele Stord, over bruen og ned til bunnen av den undersjøiske tunnelen FØR det var mulig å komme forbi, da kjente jeg at det ikke var så lett å bare tenke positive tanker om den innsatsen du gjør for meg med jobben din. Og vi var en laaang hale bak deg. trail

Selv om du vet det fra før, tar jeg meg den friheten å minne deg om at kjøring som ligger 10 - 30 km.t. under fartsgrensen også ofte provoserer til farlige forbikjøringer. Skulle det da smelle ville det ikke være rett å legge skylden på deg. Men det kan likevel være lurt å ha tenkt over om det var noe du kunne gjort annerledes for å hindre at ulykken fant sted. Som en liten stopp inntil vegskulderen etter ilandkjøring for å sleppe trafikken forbi?

God tur videre. Håper du kommer vel fram med lasten din 🙂

Vil du se hva annet jeg skriver om, kan du ta en titt på facebookgruppen min her 🙂