Jeg lærer når jeg…

Det er SVÆRT VIKTIG at elevene har en bevissthet om HVORDAN de lærer!! Jeg laget i fjor til en plakat som vi har hengende i klasserommet. Denne henviser jeg til ofte. For eksempel når elevene står klar ved plassen sin, som avslutning på dagen. Da ber jeg dem snu seg mot sidekameraten og snakke om hvordan de har arbeidet i dag, - hvilke metoder de har brukt og hvilke de synes var mest nyttig.

Hvordan jeg lærer

Jeg var innom et trykkeri og fikk den kopiert opp i A1 format , men den fungerer også fint i A3. Jeg legger ved begge plakatene som er på bildet. Den ene er litt mer ryddig enn den andre. Selv har jeg valgt den mest "rotete." Det kommer litt an på hvordan elevgruppen er. Noen trenger visuell ro, og da er den første best.

Den ryddige varianten finner du her:

Hvordan jeg lærer - plakat variant 1

Den rotete varianten finner du her:

Hvordan jeg lærer - plakat variant 2

Følg Bondekonen på facebook her 🙂