God klasseledelse – del 5

Den dyktige læreren må kunne mange språk!! Da tenker jeg ikke på norsk, engelsk, tysk, fransk osv. , men jeg tenker på alle språkene som elevene snakker. Og det er mange! Jeg kan ikke her gå i dybden på hvert enkelt, men vil bare påpeke litt av viktigheten og alvoret i dette som vi må være klar over.

Elevenes ulike språk:

 • Ordspråket
 • Lydspråket
 • Blikkspråket
 • Kroppsspråket
 • Dataspråket
 • Kodespråket
 • Usynlighetsspråket
 • SMS-språket
 • Nettspråket
 • ...Språk

Listen kan sikkert gjøres enda lenger. Dette var de jeg kom på nå i farten. Å være språkmektig i den forstand at en er flink til å tolke disse ulike språkene, er av uvurderlig betydning for elevene. Det er nemlig på den måten vi kan hindre mobbing, oppdage mobbing, og løse opp i mobbesaker.

Dersom en kineser snakket til meg på språket sitt, ville jeg nok både ristet uforstående på hodet og heist på skuldrene. Kanskje jeg ville blitt litt frustrert og noe irritert, eller jeg hadde bare sett på det som humoristisk, - men uansett ikke på grunn av budskapet. Det ville jeg ikke fått med meg.

Slik er det med oss i skolen også. Vi omgir oss med elevenes mange språk hele tiden, men forstår vi dem? Lar vi oss irritere over noe vi ser uten egentlig å vite hva det er vi har sett?

_____________________________________________

En gutt dytter en annen gutt litt i siden på veg inn dørene. Hva er budskapet?

 • Hei kompis!
 • Din drittsekk!
 • Ligg unna!

En jente og en gutt sitter sammen i klasserommet. Jenta trekker stolen sin litt unna. Hva er budskapet?

 • Du stinker.
 • Jeg liker deg.
 • Jeg hater deg.
 • Jeg er redd deg.

En jente spør en annen om hun kan få være sammen med henne i friminuttet. Svaret er ja. Men hva har hun egentlig svart?

 • Ja, du får vel det.
 • Ja, det får du gjerne.
 • Jeg sier ja fordi læreren ser på, men bare ikke våg deg å komme bort til meg...

En jente står alene ute i friminuttet. En annen kommer bort og inviterer henne med i leken. Hun svarer nei, men hva svarer hun egentlig?

 • Jeg er trett og ønsker derfor bare å være alene litt.
 • Jeg er ulykkelig og redd og tør derfor ikke være med.
 • Jeg tror egentlig ikke du vil ha meg med.
 • Jeg venter på noen andre.

En gutt sparker bort ballen til noen mindre elever som leker fint sammen. Hva sier han?

 • Jeg er større og mektigere enn dere.
 • Kan jeg få være med og leke?
 • Fordi jeg selv er ulykkelig, trøster det meg å gjøre andre vondt.

_______________________________________________

Dette var bare noen få eksempler. Vi voksne kan ofte ha problem med å få med oss nyansene i disse mange språkene, men elevene kan dem. Og de bruker dem! Derfor må også vi lære oss dem. Dette er et stort arbeid. Det er ikke gjort på en dag å lære seg kinesisk, og vi lærer heller ikke dette over natten. Selv tror jeg at vi i større grad må våge å la elevene selv være våre læremestrer her. Det er jo tross alt DE som er mestrene. Og ved å snakke om dette, skaper vi også bevissthet, som igjen gjør dem ansvarlige.

Jeg hadde med en utstoppet fugl inn i klasserommet. Noen elever var da kommet inn og ville ta på den. Jeg forklarte hvorfor de ikke hadde lov til det. Dermed gjorde de det heller ikke. Like etter kom en voksen inn i klasserommet som gikk bort og tok på fjærene til fuglen mens jeg stod med ryggen til. Da gikk også en av elevene som VISSTE at dette ikke var lov bort og tok på fuglen. Da jeg snudde meg og så det, fikk denne eleven tilsnakk. "Men hun gjorde det jo," svarte hun unnskyldende. "Ja, hun gjorde det, men DU visste at du ikke hadde lov, og du visste også HVORFOR. Derfor er din skyld større enn hennes!" svarte jeg tilbake. "Dessuten kunne du ha stoppet at andre tok på den i stedet for å gjøre det selv, også om det var en voksen!"

________________________________________

Mobbing i skolen er et stort tema. Det er skrevet mange gode bøker om emnet, og til oss alle vil jeg si at dette er et emne vi ALDRI blir utlært i. Vi vil alltid være undervegs. Det betyr også at vi må være villige til å oppdatere oss og til å søke ny kunnskap. Legger vi hodet ned på puten og sovner, får det store, store konsekvenser for de VI skulle ha sett og gjort noe for.

Norsk er morsmålet mitt, og jeg vil også si at jeg har et stort og riktig ordforråd. Likevel oppdager jeg stadig - særlig når jeg løser kryssord - at det er mange ord jeg ikke har hørt eller ikke vet hva betyr. Jeg trenger fremdeles å lære mer.

Og som lærer trenger jeg i aller høyeste grad å hele tiden søke å bli flinkere i alle elevspråkene!! Om så bare for å kunne hjelpe èn!

Se Bondekonens facebookgruppe her, og bli gjerne medlem du også 🙂