Eureka – nå har jeg det! Tror jeg…

Det var en som stilte spørsmålet om noen kunne forklare hvorfor -1 x -1 = 0. Dette har jeg gått og fundert over i flere dager nå, og irritert meg over at jeg ikke skulle klare å komme frem til et godt eksempel - men nå har jeg det! Tror jeg da...forklar

Min forklaring er følgende:

  • Dersom jeg LÅNER Jens en krone, da har jeg denne kronen i minus.
  • Siden Jens skylder meg denne kronen er også han i minus.
  • Den lånte kronen og den som skylder den blir til regnestykket -1x-1
  • = står for at skyldneren gir tilbake det han har lånt
  • Når den er gitt tilbake, får jeg svaret - som da er 1

Et annet eksempel

  • Dersom mine to døtre låner hver sin 100 lapp av meg, da skylder de meg disse pengene. Regnestykket blir da -100 x -2
  • Når de så betaler tilbake - får jeg mine 200 kroner.
  • -100 x -2 = 200

Var dette lurt eller har jeg rotet meg på viddene nå?

Følg Bondekonen på facebook her 🙂