Enda mer arbeid som skal gjøres…. Still more work to do …

Et viktig arbeid som må gjøres en eller to ganger i løpet av sommeren, er å slå med ryddesag langs strømgjerdene. Dersom det legger seg mye gress på strømtråden, vil strømme miste effekten, - noe som igjen fører til at kyrne vil tråkke over og dermed komme på områder hvor de ikke skal være.

An important work to be done once or twice during the summer, is cutting the grass with brushcutter along the electric fences. If it settles a lot of grass on the electrical thread, then the electricity will lose its effect, - which leads to that the cows will trample over and get to areas where they should not be.

Her er jeg på veg med alt utstyret. Here I am with all the equipmentHer er jeg på veg med alt utstyret. Here I am with all the equipment.

Slik ser det ut etter at gresset er slått.  How it looks like after the grass is beaten.Slik ser det ut etter at gresset er slått. How it looks after the grass is cut.

Dette er en av bondens store fiender. Høymola kan få 9000 frø på hvær plante. Disse frøene overlever både kumangen og flere vintre i møkkakjelleren. Dersom de kommer i forhøsteren sprer de seg noe kollosalt når vi skal kjøre møkk året etter. Vi prøver derfor å ta bort så mange som mulig av dem.
Dette er en av bondens største fiender. Høymola kan få 9000 frø på hvær plante. Disse frøene overlever både kumangen og flere vintre i møkkakjelleren. Dersom de kommer i siloen, vil de spre seg når vi skal kjøre møkk året etter. Vi prøver derfor å ta bort så mange som mulig av dem.  This is one of the farmer's greatest enemies. Rumex longifolius can get 9,000 seeds from each plant. These seeds survive both the cows stomachs and several winters in the dirt basement. If they come into the silo, they will be spread over the meadows when we drive out the dung next year. We try to take away as many of them as possible. 
It's hard work to drag them up by the roots. From the biggest plants I just take off the tops of the plants with all the seeds in.
Det er tungt arbeid å slite dem opp med roten. På de store plantene tar jeg bare av toppene med alle frøene. It's hard work to drag them up by the roots. From the biggest plants I just take off the tops of the plants with all the seeds in.
Kyrne er nyskjerringe dyr. De følger etter for å se hva som skjer, og de kommer gjerne bort for å hilse på.
Kyrne er nyskjerringe dyr. De følger etter for å se hva som skjer, og de kommer gjerne bort for å hilse på. The cows are always nosy. They follow me for to see what happens, and they often come up to me to say hello.