Fordi det ER slik!

Fordi det ER slik, og fordi JEG har sagt det!!

I dagens oppdragelsestradisjon skal alt forklares for barna. Lærenemme barn spør og spør. Hvorfor ditt og hvorfor datt så en kan bli helt ør i hodet, og det er jammen ikke lett å svare på alt alltid. Dersom vi vil oppdra barna til å leve med Jesus, er det også viktig at vi IKKE svarer på alle spørsmål.

Når de spør: "Hvorfor er himmelen blå?" Da kan vi frimodig svare: "Fordi det ER slik!" Og når spørsmålet: "Hvorfor må jeg legge meg så tidlig om kvelden?" kommer, da kan vi stryke den vesle på kinnet og si: "Fordi JEG har sagt det!"

Hvorfor handler dette om kristenlivet? Jo, fordi Gud ikke lar seg forstå. For mennesker som har blitt vandt til at alt skal forklares, blir det vanskelig å forholde seg til en Gud som IKKE kan forklares, og som IKKE kan forstås! Å lære barna tidlig å godta at mye i livet er uforklarlig - gjør at de også senere vil kunne bøye seg for den allmektiges uforklarlige storhet.

Jeg vil synge sammen med David:

Stor er Herren, ja, høylovet er han,
uransakelig er hans storhet. Salme 145:3

Siv-Merethe Myhr sitt bilde.